فعالیت های خیریه طپش در سال ۱۳۹۷

خیریه طپش
برگزاری کارگاه خلاقیت توسط خانم کربلایی عزیز
و همچنین کلاس های توجه و تمرکز برای تک تک عزیزان تحت پوشش ⚘
ممنونیم خانم دوستی عزیز