تهیه بلیط جشن قلک شکان خیریه طپش

برای تهیه بلیط میتوانید از یکی از روشهای زیر استفاده کنید

 

۱ خرید اینترنتی از سایت ایران کنسرت  www.iranconcert.com


۲ پرداخت وجه مستقیم به حساب خیریه :

 

لطفا وجه بلیط را به حساب یا شماره کارت موسسه خیریه طپش با مشخصات زیر واریز نمایید و جهت تایید با شماره تلفن ۰۹۰۱۴۳۲۰۰۴۳ تماس حاصل فرمایید

  • شماره حساب : ۱۴۲۸۵۰۵۴۳۹۸۷۹۱  بانک اقتصاد نوین  به نام خیریه  طنین پرشکوه مهر
  • شماره کارت : ۵۷۳۹ ۴۰۰۰ ۱۲۱۹ ۶۲۷۴
  • شماره مجوز بهزیستی : ۳۶۳۷۷

قیمت های بلیط :

  • ردیف های ۳ تا ۶ ابتدایی ۷۰ هزار تومان
  • ردیف های ۷ تا ۱۲ میانی ۶۰ هزار تومان
  • ردیف های ۱۳ تا ۱۵ انتهایی ۴۰ هزار تومان